שוטר תפס אותי ונתן לי דוח תנועה, כיצד עליי לפעול?

יש לשמור ככל הניתן על קור רוח ולזכור שכל אשר תגיד לשוטר ירשם וישמש לרעתך, אף אם נדמה כי שיחתך עם השוטר מתבצעת בנימה חברית. ככל שמדובר בדוח מהירות, יש לבקש מהשוטר להציג בפניך את צג מכשיר המדידה ואת מרחק רכבך ממנו בעת המדידה. אין להתעלם מקבלת דוח תנועה. יש לשלמו בתוך 90 ימים על מנת למנוע לתפיחת גובה הקנס. ככל שישנם השגות לעניין הדוח, יש לבקש לבטלו בתוך 30 ימים או להגיש בקשה להישפט בדואר רשום בתוך 90 ימים. תשלום הקנס מהווה הודאה בעבירה וויתור על אפשרות להעלות טענות בעניינה.

שוטר תפס אותי ורשם לי דוח תנועה. איני מסכים לדברים שהשוטר רשם בדוח, האם אני חייב לחתום עליו?

מבחינה פורמאלית, החתימה על הדוח מהווה אישור על מסירתו לידי הנהג וזה גם ההסבר שמספק שוטר תנועה בבואו לשכנע נהג לחתום על דוח תנועה. ואולם לא אחת, בהגיעו למשטרה לביטול הדוח או למשפט כדי לעמוד על חפותו, מוצא עצמו הנהג בפני שוקת שבורה, שכן הן המשטרה והן השופט מתייחסים לחתימה כאילו היא מעידה על הסכמת הנהג לרשום בדוח. לאור האמור, מומלץ לנהג בעל המסתייג מדוח שנרשםלו, שלא להסכים לחתום עליו.

הגשתי בקשה להישפט על דוח תנועה. תוך כמה זמן אפשר לזמן אותי למשפט?

על המשטרה לשלוח לך זימון למשפט בתוך שנה. ייתכן שמועד המשפט עצמו יתקיים בחלוף שנה. 

שוטר תנועה ראה אותי מבצע עבירת תנועה אך לא עצר אותי במקום. האם יוכל לרשום לי דוח בהמשך?

כן, אך זה נדיר ביותר. אין לשוטר חובה לעצור את הנהג במקום, אך ברוב המוחלט של המקרים עם עושים זאת.

ביצעתי עבירת תנועה ונרשמו לי נקודות רישוי. כמה זמן צריך לעבור לפני שיימחקו נקודות הרישוי?

ככלל, תקופת הצבירה של נקודות רישוי בשל הרשעה בעבירת תנועה היא שנתיים מיום ביצוע העבירה. אם במשך שנתיים אלו יצבור הנהג פחות מ-12 נקודות הן יפסיקו להיספר אוטומטית. אולם אם במשך השנתיים הללו צבר הנהג 12 נקודות או יותר אזי הוא יחויב לעבור אמצעי תיקון כלשהו כמוגדר בתקנון (קורס בסיסי, מבחן חוזר, בדיקות רפואיות וכיו”ב) בטרם הנקודות הללו יפסיקו להיספר.

נקבע לי משפט תעבורה אך לא הגעתי לדיון ופסלו לי את הרישיון. מה אוכל לעשות?

ניתן להגיש לבית המשפט בקשה בתוך 30 ימים לביטול פסק הדין שניתן בהיעדרך. בקשות אלו לא מתקבלות בקלות – יש להוכיח שהיתה סיבה מוצדקת לאי-התייצבותך לדיון (מילואים, אשפוז, אירוע אחר לא צפוי) ואין די בטענה כי לא קיבלת את הזימון. לחלופין, יש להוכיח שנגרם לך “עיוות דין”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *